Wspieramy lokalną społeczność

MSDW Tartak chętnie wspiera lokalne inicjatywy angażując się w organizację wydarzeń na ziemi łowickiej, w szczególności Gminy Nieborów oraz udzielając wsparcia finansowego.